Finans

Hvorfor skal jeg have en LEI-kode?

Du skal have en LEI-kode, når du driver en virksomhed. Alle virksomheder, i princippet i hele verden, skal have en LEI-kode. Den eneste undtagelse er, hvis du driver din virksomhed alene, altså en enkeltmandsvirksomhed. Så er du fritaget for at skulle have LEI-kode. For alle andre er det obligatorisk. Det gælder både for virksomheder, foreninger og fonde, der medvirker i finansielle transaktioner.

Grunden til, at du skal have en LEI-kode er, at enhver virksomhed i verden skal kunne identificeres. LEI-koder er et fælles globalt system, der giver myndigheder verden over mulighed for at overvåge finansielle transaktioner mellem virksomheder. Men vi har i øvrigt alle sammen adgang til alle LEI-koderne.

Tjek andre virksomheder

Systemet med LEI-koder er åbent for alle. Så når du kender en virksomheds LEI-kode, kan du tjekke denne virksomheds identitet. På den måde giver systemet gennemsigtighed, så alle i princippet kan holde øje med hinanden. Det kan jo være en klar fordel for virksomhed at vide, hvem det er, man laver business med.

Så systemet med LEI er ikke kun til for, at myndigheder skal overvåge virksomheder. Det er også meningen, at virksomhederne skal have bedre mulighed for at kunne tjekke hinanden. En slags gensidig kontrol mellem virksomheder og myndigheder. Især for at undgå økonomisk kriminalitet.

Forebyggelse af finansielle kriser

Men meningen er også, at LEI-koderne kan give landene i hele verden bedre muligheder for at forebygge finansielle kriser. Myndighederne får ligeledes et bedre værktøj til at justere pengemarkedet, så det finansielle marked bliver præget af mindre usikkerhed. Det er til alles fordel. Bortset fra svindlerne.

Det var G20-landene, der på et møde for omkring 10 år siden vedtog at indføre LEI-koderne. Og det fungerer fint, og giver den forventede gennemsigtighed, åbenhed og kontrol. I det 21. århundrede er verden mere globaliseret end nogensinde, og det er nødvendigt med nogle fælles kontrolsystemer.

LEI står for det engelske Legal Entity Identifier. Det svarer jo til et dansk CVR eller til dit personnummer. Bare globalt for virksomheder. LEI-koden består af 20 tegn, bogstaver og tal blandet – altså det man kalder ‘alfanumerisk’. LEI-koden skal udstedes af en autoriseret udsteder. Dem finder du online.

LEI og LOU

På nettet kan du finde samlede oversigter over autoriserede udstedere af LEI-koder i Danmark. En sådan udbyder af LEI-koder kaldes for en ‘LOU’, det står for Local Operating Unit. En LOU skal have autorisation til at udstede LEI-koder. Derfor findes der ikke vildt mange LOU’er. Men der er dog nogle stykker i Danmark.

Når du vælger en LOU, kan du egentlig bare vælge den billigste. For det, de udsteder, skal være samme produkt. Prisforskellene varierer derfor også mest i forhold til gyldigheden af LEI-koden. Desværre gælder LEI-koden ikke ubegrænset. Men udbyderne af LEI-koder giver rabat, hvis du køber LEI-kode for en længere periode. 5 års gyldighed er relativt billigere end 1 års gyldighed.

Foruden at vælge den bedste pris kan det være en fordel at vælge en udbyder af LEI-koder, der er dansk. Altså hvis du er dansk og driver en dansk virksomhed. Det kan være smart at kunne tale sammen på dansk, og måske den danske LEI-udbyder også ved lidt mere om specielt danske forhold.